Kontakt

Štúrovo námestie 13
03601 Martin
0910 200 088

Ako postupovať pri úmrtí?

Volajte  OBHLIADAJUCÉHO LEKÁRA. V prípade, že nepoznáte telefónny kontakt,  volajte tiesňovú linku 112.

Môžte nás kontaktovať – Pohrebnú službu FÉNIX, aby sme sa vedeli pripraviť na odvoz zosnulej osoby. Telefónne čísla na zvozy – 0910 200 088