Ľudoví hrobári

 Pohreb – pochovanie: cena 959€

 V cene je zahrnutá nadštandartná úprava zosnulého, vybavenie všetkych dokladov ,prevoz z nemocnice v rámci MT. Živá ikebana na truhlu a dva umelé vence za rodinu. Ďalej balíček zahŕňa tlač 20 ks parte poplatok za DS ak sa bude obrad konať v dome smútku ktorý spravuje Brantner. Vykopanie hrobu s obložením kobercami, výstelkou do hrobu ako aj odvezením prebytočnej zeme, odokrytie a zakrytie platne. 

Tento balíček teda zahŕňa komplet službu.

Pohreb kremácia:  cena 890€

V cene je zahrnutá nadštandartná úprava zosnulého, vybavenie všetkých dokladov , prevoz zosnulého z nemocnice v rámci MT, živá ikebana na truhlu a zapožičanie 3 kusov vencov na pohreb. Balíček zahŕňa tlač parte a to 20ks, poplatok za DS ak sa bude konať obrad v dome smútku ktorý spravuje Brantner, samozrejme poplatok za kremáciu s doručením urny domov.

Tak isto aj tento balíček zahŕňa kompletnú pohrebnú službu